Autogiro med PC-Giro

För att förstå hur Autogiro fungerar bör du läsa Bankgirots manual.
Du bör även läsa vår manual som du bl.a. hittar här under
Dokumentation | Manualer

Du arbetar i två steg. Det första är att registrera dina kunder i programmet. Det gör du under Autogiro | Medgivanden. Då skapas samtidigt en s.k. Medgivandefil som ska sändas till Bankgirot. Du kan registrera kunder i flera omgångar och avsluta med en sändning.
Du kommer att få svar från Bankgirot inom några dagar som säger vilka kunder som är godkända och inte. För de godkända kan du registrera uppdrag. Det görs under
Autogiro | Registrering Då skapas en Uppdragsfil som även den ska sändas till Bankgirot.

Du sänder dina filer under Sänd | Interna filer

Svaren från Bankgirot kommer i form av filer som du hämtar. De kallas för resultatfiler. Utöver svar på medgivandefilen får du även information om gjorda betalningar och flera andra filtyper. Alla dessa svar kan du läsa i redigerad form i PC-Giro. De hämtade resultatfilerna läser du in i PC-Giro. Du kan därefter se filerna i din hämthistorik och se innehållet i filerna i redigerat skick. Du kommer även att kunna se kommande uppdrag, inbetalningar m.m.
Du kommunicerar med Bankgirot antingen via din banks Internetbank eller Nordeas GiroLink eller med ett externt kommunikationsprogram.

Medgivanden kan även initieras av kunden själv via dennes Internetbank. Du får meddelande om dessa medgivanden via fil från Bankgirot. Filen läses in i PC-Giro, automatiskt om du använder Bankgiro Link, och uppdaterar ditt kundregister med de nya kunderna. De är sedan redo för registrering av uppdrag.

Du kan med fördel synkronisera ditt kundregister med de medgivanden som finns registrerade hos Bankgirot. Det är endast de kunderna som du kan registrera betalningsuppdrag för.
Skapa via Bankgirots Autogiro On-line deras medgivanden som en fil i formatet Excel/HTML och spara den filen på din dator. I PC-Giro under Autogiro | Import | Bankgirots medgivanden (Excel/HTML) kan du klona ditt kundregister med Bankgirots medgivanden.

2023-01-16