Byte av dator

Starta PC-Giro på den dator där nuvarande version finns.

Om du har version 6.x eller tidigare:

Välj Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara
Här skapas en s.k. ZIP-fil med valfritt namn. Välj att spara den på något media eller på plats där filen senare kan läsas från den dator PC-Giro ska flyttas till. Ett bra media är ett USB-minne.

Om du har version 7.x eller senare:

 • Kontrollera att du har senaste utgåvan under Arkiv | Kontrollera version
 • Välj Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara
  Här skapas en s.k. ZIP-fil med valfritt namn.
  Du kan med fördel välja Sänd till IWARe när filen har skapats.
  Alternativt ska du se till att den sparas på något media eller på plats där filen senare kan läsas från den dator PC-Giro ska flyttas till. Ett bra media är ett USB-minne.
 •  Utför följande på den dator som PC-Giro ska flyttas till:

 • Installera en ny version av PC-Giro på den nya datorn.
  Hämta installationsfilen från
  http://www.iware.se
  | Hämta program | install8.exe
 • Följ instruktionerna på
  http://www.iware.se
  | Installation | PC-Giro | Grundinstallation
 • Starta det nyinstallerade PC-Giro
 • Du kommer att få meddelande om att Licensfil saknas eller är ogiltig!
  Välj Läsa in säkerhetskopia och klicka på Utför
 • Du får se ett nytt fönster där du ska välja säkerhetskopia att läsa in.
  Ange antingen den säkerhetskopia du skapade på den gamla datorn eller
  klicka på Från IWARe
 • 2022-07-11