Nordea Filimport

Den vanligaste metoden för att sända betalfiler till Nordea är GiroLink. Att använda GiroLink har sedan lanseringen varit avgiftsfri men från 130101 är den belagd med avgift.
Utöver den avgiften tillkommer avgiften för Coporate File Payments (CFP). Ett sätt att slippa båda dessa avgifter är att använda
Nordeas Filimport i deras Internetbanken Företag.
Utöver filer för Coporate File Payments (CFP) går det att importera filer för Bankgirots Leverantörsbetalningar.
Avtal för Coporate File Payments (CFP)
eller Leverantörsbetalningar behövs inte.
Nedan visas hur filimporten för
Coporate File Payments (CFP) går till. Förfarandet är i stort sett
detsamma för
Leverantörsbetalningar.

Välj Nordea Filimport som sändmetod i PC-Giro/Win
Skapa filen som ska sändas under Sänd

Logga in på Internetbanken.
Välj Filimport i menyn.

Välj P03 Coporate File Payments som filtyp.

Klicka på [Välj fil] och välj den fil som PC-Giro/Win har skapat.
Klicka på Sänd fil

Välj Inrikesbetalning filimport i menyn t.v.

Du ska nu se betalningarna i den fil du har sänt.
Klicka på [Signera samtlga betalningar] och skriv under.

Du får nu en bekräftelse på dina signerade betalningar.
Under Betalningsbevakning i menyn t.v. kan du se de betalningar som f.n. bevakas. Bland dem de betalningar du nyss har sänt.

Denna sida ändrad: 2018-02-14