Nordea Filimport

Den vanligaste metoden för att sända betalfiler till Nordea är GiroLink. Att använda GiroLink har sedan lanseringen varit avgiftsfri men från 130101 är den belagd med avgift.
Utöver den avgiften tillkommer avgiften för P03 Coporate File Payments (CFP). Ett sätt att slippa båda dessa avgifter är att använda
Nordeas Filimport i deras Nordea Business.
Avtal för P03 Coporate File Payments (CFP)
behövs inte.
Nedan visas hur filimporten för P03
Coporate File Payments (CFP) går till.

Välj Nordea Filimport som sändmetod i PC-Giro
Skapa filen som ska sändas under Sänd

Du kommer automatiskt till inloggningssidan för Nordea Business i din webläsare.
Logga in.
Välj Betalningar | Filimport i menyn.

Välj P03 som filtyp.
Klicka på Välj fil och peka ut den fil som skapades i PC-Giro, se ovan.

Efter att du har valt fil importeras den.


Klicka på Fortsätt till Kommande uppdrag för signering.

2020-08-06