Nordea Filimport

Den vanligaste metoden för att sända betalfiler till Nordea är att använda GiroLink.
GiroLink har sedan lanseringen varit avgiftsfri men från 130101 är den belagd med avgift.
Utöver den avgiften tillkommer avgiften för Coporate File Payments (CFP).
Ett sätt att slippa båda dessa avgifter är att använda Nordeas Filimport i deras Internetbank.
Utöver filer för Coporate File Payments (CFP) går det att importera filer för Bankgirots Leverantörsbetalningar.
Avtal för Coporate File Payments (CFP)
C) eller Leverantörsbetalningar behövs inte.
Varken PlusGiro konto eller Bankgironummer behövs.
Nedan visas hur filimporten för Coporate File Payments (CFP) går till. Förfarandet är i stort sett
detsamma för Leverantörsbetalningar.

Välj Nordea Filimport som sändmetod i PC-Giro/Win
Skapa filen som ska sändas under Sänd

Logga in på Internetbanken.
Välj Filimport i menyn.

Välj FS Fakturabetalningsservice som filtyp.

Välj den fil som PC-Giro/Win har skapat som NAMN PÅ FS-FIL
Klicka på [Sänd fil]

Välj Inrikesbet. i menyn t.v.
Scrolla ned till Betalningsorder

Du ska nu se betalningarna i den fil du har sänt.
Klicka på [Signera] och skriv under.

Du får nu en bekräftelse på dina signerade betalningar.

Under Bevakning i menyn t.v. kan du se de betalningar som f.n. bevakas. Bland dem de betalningar du nyss har sänt.

Denna sida ändrad: 2017-06-09