Uppgradering till nätverkversion

Följ dessa instruktioner för att uppgradera en enanvändarversion av PC-Giro/Win till nätverksversion och kunna arbeta från flera arbetsstationer.

 • Starta PC-Giro/Win på den dator där nuvarande version finns.

 • Kontrollera att du har senaste utgåvan under Arkiv | Uppgradering

 • Välj Inställningar | Rutinval

 • Aktivera där Fleranvändarversion/Nätverksversion (är den gråmarkerad har du inte aktiverat den nya licensfilen)

 • Välj Arkiv | Installationsmappar

 • Ange en ny datamapp på servern

 • Markera Kopiera datafiler till den nya mappen

 • Tryck OK

 Utför följande på varje ny arbetsstation:

 • Installera en ny version av PC-Giro/Win på den datorn. Följ instruktionerna på www.iware.se | Installation | PC-Giro/Win | Grundinstallation

 • Starta det nyinstallerade PC-Giro/Win som kommer att starta som DEMO

 • Välj Arkiv | Installationsmappar

 • Ange som ny datamapp den gemensamma mappen på servern

 • Markera inte Kopiera datafiler till den nya mappen

 • Tryck OK