SEPA betalningarr

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan euro (EUR). SEPA införs 16-11-01 och innebär att dessa betalningar måste göras direkt i bankens Internetbank eller via en fil i det nya formatet. Det formatet stöds inte än av PC-Giro. Det kan med fördel kringgås om banken är Nordea, se nedan. Filer i SEPA format kan inte sändas till Bankgirot. Det går alltså inte använda Bankgiro Link. Bankerna måste ordna med en importfunktion vilket inte än är klart för alla banker. Det går även i fortsättningen att göra EUR betalningar till länder i SEPA området men då till samma kostnad som för övriga världen.
Införandet av SEPA innebär även att EUR betalningar inom Sverige upphör.

SEPA och Nordea PlusGiro
De som idag använder Nordeas (PlusGirots) Corporate File Payments (CFP) i PC-Giro för betalningar i EUR till SEPA området berörs inte av införandet av SEPA.

Nordea filimport
De som har Nordea som bank gör klokt i att använda Nordeas filimport.
Se denna länk.
Vid filimport berörs man inte av SEPA men får alla dess fördelar.

2019-06-06