PC-Giro Version 8

Bankerna i de nordiska länder har enats om en gemensam hantering av betalningar. Den plattformen har fått namnet P27. I den ingår att betalfilerna på sikt ska följa formatet enligt ISO 20022 XML. Detta innebär stora tekniska ändringar i PC-Giro men du som kund bör inte påverkas mycket.
Nedan listas förändringarna och annan information:

 • OBS! Före uppgradering till version 8 måste alla registrerade betalningar sändas. De går annars förlorade.
 • Hanteringen av AG Autogiro påverkas f.n. inte.
  Det som sägs nedan gäller svenska och utländska betalningar.
 • Kreditnotor kan inte registreras. De kommer inte att hanteras av bankerna. Kunden får själv dra av beloppet från fakturor.
 • Möjligheten att makulera betalningar som sänts i LB Leverantörsbetalningar har tagits bort.
 • Inrikes Bg och Inrikes Pg har sammanslagits till Svenska betalningar
  Vilket bankkonto som belastas bestäms under Inställningar. Se nedan.
 • Utland Bg och Utland Pg har sammanslagits till Internationella betalningar
  Vilket bankkonto som belastas bestäms under Inställningar. Se nedan.
 • Under Inställningar|Avsändare ska det filformat man vill sända till banken väljas. Väljer du t.ex. LB Leverantörsbetalningar måste du kontrollera med din bank att den accepterar LB filer. Det bankkonto du har angivit kommer att belastas med betalningarna.
  Nordea CFP (P03) kan som antyds endast sändas till Nordea. Har du ett PlusGiro i din licens kommer det att belastas.
  Någon gång i framtiden kommer endast filformatet ISO 20022 XML att accepteras men där är vi inte än. Vad vi känner till om läget nu är:
  Nordea Business Filimport accepterar ISO 20022 XML och CFP (P03)
  Nordea GiroLink accepterar CFP (P03) och LB Leverantörsbetalningar
  Handelsbanken upphör med LB Leverantörsbetalningar 2022-03-31
  Slutsatsen är att du som kund måste kontrollera med din bank vilka filtyper, av de som PC-Giro erbjuder, som accepteras av din bank.

2020-11-19