WinHlp32 för Windows 10

Det program från Microsoft som läser och visar hjälpfilerna i PC-Giro, WinHlp32.exe, följer inte längre med Windows 10. För att åtgärda det ska du efter installationen använda Windows Utforskaren. Klicka dig fram till din programmapp. Högerklicka på filen Install.cmd och välj Kör som administratör. OBS! Du måste högerklicka på filen Install.cmd och välja Kör som administratör även om du är inloggad som administratör. Efter det ska hjälptexterna visas korrekt.

Om detta misslyckas beror det på att filen Winhlp32.exe i mappen C:\Windows\ blockerar. Den filen måste bort. I din programmapp finns filen Unlocker.exe. Öppna den filen och använd det för att ta bort C:\Windows\Winhlp32.exe. Skulle detta misslyckas måste du be din systemadministratör om hjälp med att få bort filen.
När den är borta ska gå bra att högerklicka och köra Install.cmd enligt ovan.

Finns inte filen Install.cmd i din programmapp har du inte installerat senaste versionen av
PC-Giro. Hämta och installera senaste versionen här.

2019-11-28