Vanliga frågor
 • Programmet startar som DEMO. Jag behöver min licens.
 • Jag har installerat mitt program i ett nätverk. Det går inte att läsa manualen från arbetsstationerna. Hur ordnar jag det?
 • Kommer mitt data att finnas kvar efter uppgradering eller ominstallation? 
 • Hur får jag hjälp i programmet?
 • Måste jag öppna mottagarregistret för varje mottagare när jag registrerar ?
 • Vad är talet CRC som anges vid filer i sändbilden och på utskrifter?
 • Hur ska nätverksinstallation göras ?
 • Hur betalar jag skatter och tullavgifter ?
 • Jag behöver exportera min betalinformation till andra program. Hur gör jag?

 • Programmet startar som DEMO. Jag behöver min licens.

  Svar: Välj på http://www.iware.se/ Dokumentation | Kunddatabas. Ange ditt licensnr och ägare av licensen. Klicka på [Sök licens]. Bland den information som då visas anges din 8-siffriga licenskod. Starta ditt program. Välj Arkiv | Ny licensnyckel | Från Internet. Ange ditt licensnr och licenskod. Klicka på [Installera]

  Till innehåll.


  Jag har installerat mitt program i ett nätverk. Det går inte att läsa manualen från arbetsstationerna. Hur ordnar jag det?

  Svar: Det beror på ett fel i Windows. Hämta och kör denna fil på varje arbetsstation, http://www.iware.se/filer/chmfix.reg

  Till innehåll.


  Kommer mitt data att finnas kvar efter uppgradering eller ominstallation?

  Svar: Vid ominstallation eller uppdatering rörs inte ditt data. Det finns kvar intakt. Om det förefaller borta när du startar efter ominstallation eller uppdatering beror det sannolikt på att den senaste installationen pekade ut fel målkatalog. Gör om installationen till rätt katalog. Du kan i Windows under Start | Sök filer eller mappar söka efter programfilen PCGW.EXE för att få veta vilken katalog som är korrekt. Om programmet startar DEMO-version har du antingen installerat till fel katalog eller så matchar din licensnyckel ej programversionen. Du kan ha hämtat fel version. Kontrollera det. Om fel version, hämta den rätta och gör om installationen. 
  Du kan installera PC-Giro hur många gånger du vill. Ditt data ändras inte.

  Till innehåll.


  Hur får jag hjälp i programmet?

  Svar: Det går att använda höger musknapp för att få fälthjälp. Ställ markören i det fält där du vill ha hjälp och tryck höger musknapp. Du får som tidigare även fälthjälp när du trycker F1

  Till innehåll.


  Måste jag öppna mottagarregistret för varje mottagare när jag registrerar ?

  Svar: När man under registrering hämtar information från sitt mottagarregister eller kundregister tar det längre tid ju större register man har. Det går att undvika med en ny funktion. När registret visas går det att markera flera mottagare/kunder. Det sker enligt Windows standard med Shift+vänster musknapp eller Ctrl+vänster musknapp. Tryck sedan Välj. Den första mottagaren/kunden hämtas då till ditt formulär. En ny knapp visas nu i formuläret. Knappen är märkt *Mott*. När du trycker på den levereras nästa markerade mottagare. Mottagarens/Kundens markering tas bort när den hämtas. Du kan ta upp registret igen och ändra markeringarna. Kom då ihåg att den först markerade hämtas när du trycker Välj.

  Till innehåll.


  Vad är talet CRC som anges vid filer i sändbilden och på utskrifter?

  Svar: CRC är ett kontrolltal, ett sigill. Talet ger transaktionsfilen en unik identitet. Ändras filen ändras talet. På utskrift av betalningar anges detta kontrolltal på varje sida. Om talet är det samma på varje sida kan man vara säker på att utskriften gäller en och samma fil. Vid sändning kan man vara säker på att utskriften matchar den fil man avser att sända. CRC finns även angivet i sändhistoriken. Detta motverkar bedrägerier där en behörig person luras att sända en fil om en falsk utskrift presenteras för denne. 

  Till innehåll.


  Hur ska nätverksinstallation göras ?

  Svar: Du måste ha Fleranvändar-/Nätverks-versionen för att detta ska fungera. PC-Giro/Win måste installeras i varje arbetsstation. Programmappen måste vara lokal. Datamappen ska vara densamma för alla installationerna. Denna fördelning görs vid installationen från respektive arbetsstation.

  Till innehåll.


  Hur betalar jag skatter och tullavgifter ?

  Svar: Inbetalningar till skattekontot sker som en vanlig betalning till Bankgirot eller PlusGirot. Det smidigaste är att lägga bankgironumret eller PlusGironumret i det ordinarie mottagarregistret. Ange samtidigt det referensnr som finns på blanketterna som kundnr. I mottagarregistret för bankgironr bör mottagaren märkas som OCR. När du gör inbetalningar till skattekontot kommer du sedan automatiskt att få referensnr ifyllt. Det enda du behöver ange är betaldag och belopp.

  Programmet stöder betalningar av skatter och tullavgifter till Skattemyndigheternas konton. Betalning kan ske både via Bankgirot och PlusGirot. Programmet känner igen de bankgironr och PlusGironr som används. Det referensnummer som då måste anges kontrolleras av programmet med avseende på längd och kontrollsiffra. Det finns en tabell under
  ... | Mottagare | Skatt/Tull. Där anges bankgironr, PlusGironr och referensens längd för varje län och skatteslag. Det går att hämta data från denna tabell i registreringen med knappen Skatt/Tull

  Till innehåll.


  Jag behöver exportera min betalinformation till andra program. Hur gör jag?

  Svar: All betalinformation som sänds till Bankgirot och PlusGirot skrivs till en databas av typen dBASE. Den databasen kan de flesta kalkylprogram, databasprogram, ordbehandlare och många andra program läsa.

  Till innehåll.


  2018-02-14