Versionsnytt PC-Giro

För närvarande levereras version 7.2 av PC-Giro
Du kanske saknar vissa nyheter trots att du redan har version 7.1. Det beror i så fall på att du inte har den senaste utgåvan. Välj i programmet
Arkiv | Kontrollera version för att kontrollera detta.

För uppgradering från version 6 eller tidigare måste du gå till
Hämta program och hämta install7.exe som visas i tabellen eller direkt från denna länk http://www.iware.se/filer/install7.exe
OBS! Läs denna information innan du uppgraderar från version 6 eller tidigare.


Nytt i version 7.2 är:

 • Den senaste säkerhetskopian som överförts till IWARe under
  Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara
  kan användas för återställning.

Nytt i version 7.1 är:

 • Under Övrigt | Kundstöd finns nu även valet Fjärrstyrning av IWARe
  Vi kan den vägen ge kraftfull hjälp.
 • Utökad information kan anges för Inrikes mottagare och kunder i Autogiro Bg. Se manualen och i programmet under Arkiv | Kontakter
 • Programmet minns senaste sorteringsordning för mottagare, kunder och översikter. Det används vid nästa start.
 • Det går att få en sammanställning av alla betalningar till/från en viss leverantör/kund. Markera i historiken för betalningar en betalning till/från en viss leverantör/kund. Högerklicka eller klicka på knappen Betalid i underkanten.
 • Meddelanden till IWARe kan sändas från Övrigt | Kundstöd
 • Sammanställning av Betaldagar kan visas i historiken för betalningar.
 • Under Inställningar | Allmänna anges hur många år av historiken som ska sparas. Rensning sker automatiskt när Historik väljs.
  Gäller historik för betalningar och sändningar.
 • Under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara finns funktionen
  Sänd till IWARe. När säkerhetskopian är klar kan du klicka på den för att få säkerhetskopian överförd till IWARe. Det är praktiskt för oss när vi behöver ge kundstöd. Du kan i efterhand be oss om säkerhetskopian ifall du behöver den.
 • Under Inrikes Bg finns valet Import av extern fil Du kan den vägen läsa in en betalfil som gjorts i annat system och redigera den. Även ett praktiskt sätt att byta avsändare av filen.

Nytt i version 7.0 är:

 • Programmets namn har ändrats från PC-Giro/Win till PC-Giro
 • Programmet har moderniserats
 • Språk kan väljas i programmet. F.n. Svenska, Engelska, Norska.
 • Funktionen Löner Bg har tagits bort. Ingen efterfrågan.
 • Vissa importfunktioner och andra funktioner som saknar efterfrågan har tagits bort
 • Högupplöst bakgrundsbild i olika format kan väljas.

Nytt i version 6.2 är:

 • Funktionerna Löner Pg och Löner Pko har tagits bort. Ingen efterfrågan.
 • Nya moderna bakgrundsbilder.
 • Ett fel avseende val av betalningstyp i historiken har rättats.

Nytt i version 6.1 är:

 • Uppgradering inifrån programmet har gjorts om.
  Den kunde tidigare hindras beroende på användarens tekniska miljö.

2020-02-12