Versionsnytt PC-Giro

För närvarande levereras version 7.2 av PC-Giro
Du kanske saknar vissa nyheter trots att du redan har version 7.2. Det beror i så fall på att du inte har den senaste utgåvan. Välj i programmet Arkiv | Kontrollera version för att kontrollera detta.

För uppgradering från version 6 eller tidigare måste du gå till
Hämta program och hämta install7.exe som visas i tabellen eller direkt från denna länk http://www.iware.se/filer/install7.exe
OBS! Läs denna information innan du uppgraderar från version 6 eller tidigare.


Nytt i version 7.2 är:

 • Du kan enkelt i Autogiro registrera flera lika uppdrag till många kunder.
  Ny knapp Flera lika finns i registreringsbilden. Registrera det första uppdraget.
  Klicka på knappen Flera lika. Då visas din kunddatabas.
  Markera på Windowsvis (Ctrl/Shift-Musklick) alla de kunder som du vill skapa likadana uppdrag för.
  Klicka på Klar.
 • Du kan enkelt i Autogiro registrera flera makuleringar av många uppdrag.
  Ny knapp Flera lika finns i registreringsbilden. Registrera den första makuleringen.
  Klicka på knappen Flera lika. Då visas vilka uppdrag som kan makuleras.
  Markera på Windowsvis (Ctrl/Shift-Musklick) alla de uppdrag som du vill makulera.
  Klicka på Klar.
 • Koppling till bokföringsprogrammet PC-Bok har införts.
  De betalningar som har gjorts i PC-Bok importeras när man väljer
   Inrikes Bg | Registrering eller Inrikes Pg | Registrering
 • Under Inställningar | Allmänna finns en ny kryssbox, Sänd till IWARe
  När den är markerad sänds säkerhetskopian automatiskt till IWARe AB. Som beskrivs nedan kan den användas för återställning.
 • Under Inställningar | Avsändare finns bredvid kundnummer för LB och AG en ny kryssbox, Gäller alla avsändare
  När den är markerad används samma kundnummer och annan information, förutom IBAN, för alla avsändare.
 • Sänd | Externa filer Bg är en ny funktion.
  Där kombineras externa filer för Bankgirot till en fil som sänds.
  Det underlättar för de som har många filer att sända. De kan nu sändas tillsammans i en fil om de har samma kundnummer hos Bankgirot.
 • Som tidigare finns under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara funktionen Sänd till IWARe.
  Vi sparar den senaste säkerhetskopian du har sänt till oss.
  Nytt är att du kan återställa från den under Arkiv | Säkerhetskopiering | Återställ
  Det är praktiskt om du byter dator, din nuvarande dator går ej att använda eller
  om du vill arbeta från annan plats med annan dator.
  Installera PC-Giro från www.iware.se | Hämta program
  Vid start får du erbjudandet att läsa in en säkerhetskopia. Gör det Från IWARe
  du har nu ett skarpt program med alla dina data.
  Du måste känna till ditt licensnummer och licenskod (8 siffror).
  Licenskoden fick du samtidigt som licensfilen men du kan även se den i vår kunddatabas.
  www.iware.se | Dokumentation | Kunddatabas
 • Den senaste säkerhetskopian som överförts till IWARe AB under
  Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara
  kan användas för återställning.
  Välj Arkiv | Säkerhetskopiering | Återställ | Från IWARe
 • Språk kan väljas i programmet under Arkiv. F.n. Svenska, English, Norsk. Språvalet medför att alla texter och manual visas på valt språk.

Nytt i version 7.1 är:

 • Under Övrigt | Kundstöd finns nu även valet Fjärrstyrning av IWARe
  Vi kan den vägen ge kraftfull hjälp.
 • Utökad information kan anges för Inrikes mottagare och kunder i Autogiro Bg. Se manualen och i programmet under Arkiv | Kontakter
 • Programmet minns senaste sorteringsordning för mottagare, kunder och översikter. Det används vid nästa start.
 • Det går att få en sammanställning av alla betalningar till/från en viss leverantör/kund. Markera i historiken för betalningar en betalning till/från en viss leverantör/kund. Högerklicka eller klicka på knappen Betalid i underkanten.
 • Meddelanden till IWARe AB kan sändas från Övrigt | Kundstöd
 • Sammanställning av Betaldagar kan visas i historiken för betalningar.
 • Under Inställningar | Allmänna anges hur många år av historiken som ska sparas. Rensning sker automatiskt när Historik väljs.
  Gäller historik för betalningar och sändningar.
 • Under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara finns funktionen
  Sänd till IWARe. När säkerhetskopian är klar kan du klicka på den för att få säkerhetskopian överförd till IWARe AB. Det är praktiskt för oss när vi behöver ge kundstöd. Du kan i efterhand be oss om säkerhetskopian ifall du behöver den.
 • Under Inrikes Bg finns valet Import av extern fil Du kan den vägen läsa in en betalfil som gjorts i annat system och redigera den. Även ett praktiskt sätt att byta avsändare av filen.

Nytt i version 7.0 är:

 • Programmets namn har ändrats från PC-Giro/Win till PC-Giro
 • Programmet har moderniserats
 • Språk kan väljas i programmet. F.n. Svenska, Engelska, Norska.
 • Funktionen Löner Bg har tagits bort. Ingen efterfrågan.
 • Vissa importfunktioner och andra funktioner som saknar efterfrågan har tagits bort
 • Högupplöst bakgrundsbild i olika format kan väljas.

2020-07-31