Versionsnytt PC-Giro

För närvarande levereras version 8.2 av PC-Giro
Du kanske saknar vissa nyheter trots att du redan har version 8.2. Det beror i så fall på att du inte har den senaste utgåvan. Välj i programmet
Arkiv | Kontrollera version
för att kontrollera detta.

För uppgradering från version 6 eller tidigare måste du gå till
Hämta program och hämta install8.exe som visas i tabellen eller direkt från denna länk http://www.iware.se/filer/install8.exe


Nytt i version 8.2 är:

 • Beroendet av Windows hjälpsystem WinHlp32 är nu borta.
  Många har haft problem med att se hjälptexter. Så ska inte vara fallet i fortsättningen.

Nytt i version 8.1 är:

 • Efter sändning, när fil har skapats, finns filnamnet i Windows Urklipp.
  Klicka Ctrl-V för att klistra in filnamnet i bankens Internetbank.
 • Under Inställningar|Export av betalfiler kan du välja Bankimport och Bank. Efter sändning kommer vald banks inloggningssida att visas.
 • Manualerna har uppdaterats.
 • Fälthjälp finns i alla formulär.
  Högerklicka eller tryck F1 med markören i fältet.
 • I Historik och översikter visas en markering om det finns en liknande betalning i din Historik.
 • Skönhetsfel och adra fel har rättats.

Nytt i version 8.0 är:

 • Nytt filformat för sändning av betalningar till banken är ISO 20022 XML
  I en framtid blir det det enda format som kommer att accepteras.
  Du väljer filformat under Inställningar | Avsändare
  Kontrollera med din bank att de accepterar valt format.
 • I översikten för Svenska betalningar finns en ny kolumn längst till höger.
  Om den är markerad anger det att betalningen redan finns i din historik.
  En duplett har Id, Belopp och Specifikation gemensamt med tidigare betalning. Vad som söks igenom är aktuell Historik begränsad av antalet år som sparas. Se Inställningar | Allmänna för att ange antalet år.
 • Kreditnotor rörande Svenska och Internationella betalningar bevakas inte längre av banken.
  Kreditnotor kan inte registreras i denna version.
  För Autogiro går det bra att göra krediteringar till kunderna.
 • Bankerna har slutat, eler kommer att sluta, med att sända utbetalningskort.
  Det är borttaget i denna version.
 •  Ny funktion Sänd | Externa filer
  Du kan här kombinera flera filer i formatet LB Leverantörsbetalningar eller AG Autogiro och sända dem som en fil. Den fil som PC-Giro skapar blir i antingen LB eller AG. Inställningar i PC-Giro avseende plats för skapad fil eller format
  påverkar inte detta.
 • Ny funktion under Svenska | Import av LB fil
  En extern fil i formatet LB Leverantörsbetalningar kan där importeras.
  Efter importen finns betalningarna i programmet på samma sätt som om de registrerats manuellt.
 • Tabellen med svenska banker och deras clearingnummer uppdateras varje vecka. Akriv | Kontrollera version uppdaterar också tabellen.

Nytt i version 7.2 är:

 • Du kan enkelt i Autogiro registrera flera lika uppdrag till många kunder.
  Ny knapp Flera lika finns i registreringsbilden. Registrera det första uppdraget.
  Klicka på knappen Flera lika. Då visas din kunddatabas.
  Markera på Windowsvis (Ctrl/Shift-Musklick) alla de kunder som du vill skapa likadana uppdrag för.
  Klicka på Klar.
 • Du kan enkelt i Autogiro registrera flera makuleringar av många uppdrag.
  Ny knapp Flera lika finns i registreringsbilden. Registrera den första makuleringen.
  Klicka på knappen Flera lika. Då visas vilka uppdrag som kan makuleras.
  Markera på Windowsvis (Ctrl/Shift-Musklick) alla de uppdrag som du vill makulera.
  Klicka på Klar.
 • Koppling till bokföringsprogrammet PC-Bok har införts.
  De betalningar som har gjorts i PC-Bok importeras när man väljer
   Inrikes Bg | Registrering eller Inrikes Pg | Registrering
 • Under Inställningar | Allmänna finns en ny kryssbox, Sänd till IWARe
  När den är markerad sänds säkerhetskopian automatiskt till IWARe AB. Som beskrivs nedan kan den användas för återställning.
 • Under Inställningar | Avsändare finns bredvid kundnummer för LB och AG en ny kryssbox, Gäller alla avsändare
  När den är markerad används samma kundnummer och annan information, förutom IBAN, för alla avsändare.
 • Sänd | Externa filer Bg är en ny funktion.
  Där kombineras externa filer för Bankgirot till en fil som sänds.
  Det underlättar för de som har många filer att sända. De kan nu sändas tillsammans i en fil om de har samma kundnummer hos Bankgirot.
 • Som tidigare finns under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara funktionen Sänd till IWARe.
  Vi sparar den senaste säkerhetskopian du har sänt till oss.
  Nytt är att du kan återställa från den under Arkiv | Säkerhetskopiering | Återställ
  Det är praktiskt om du byter dator, din nuvarande dator går ej att använda eller
  om du vill arbeta från annan plats med annan dator.
  Installera PC-Giro från www.iware.se | Hämta program
  Vid start får du erbjudandet att läsa in en säkerhetskopia. Gör det Från IWARe
  du har nu ett skarpt program med alla dina data.
  Du måste känna till ditt licensnummer och licenskod (8 siffror).
  Licenskoden fick du samtidigt som licensfilen men du kan även se den i vår kunddatabas.
  www.iware.se | Dokumentation | Kunddatabas
 • Den senaste säkerhetskopian som överförts till IWARe AB under
  Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara
  kan användas för återställning.
  Välj Arkiv | Säkerhetskopiering | Återställ | Från IWARe
 • Språk kan väljas i programmet under Arkiv. F.n. Svenska, English, Norsk. Språvalet medför att alla texter och manual visas på valt språk.

Nytt i version 7.1 är:

 • Under Övrigt | Kundstöd finns nu även valet Fjärrstyrning av IWARe
  Vi kan den vägen ge kraftfull hjälp.
 • Utökad information kan anges för Inrikes mottagare och kunder i Autogiro Bg. Se manualen och i programmet under Arkiv | Kontakter
 • Programmet minns senaste sorteringsordning för mottagare, kunder och översikter. Det används vid nästa start.
 • Det går att få en sammanställning av alla betalningar till/från en viss leverantör/kund. Markera i historiken för betalningar en betalning till/från en viss leverantör/kund. Högerklicka eller klicka på knappen Betalid i underkanten.
 • Meddelanden till IWARe AB kan sändas från Övrigt | Kundstöd
 • Sammanställning av Betaldagar kan visas i historiken för betalningar.
 • Under Inställningar | Allmänna anges hur många år av historiken som ska sparas. Rensning sker automatiskt när Historik väljs.
  Gäller historik för betalningar och sändningar.
 • Under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara finns funktionen
  Sänd till IWARe. När säkerhetskopian är klar kan du klicka på den för att få säkerhetskopian överförd till IWARe AB. Det är praktiskt för oss när vi behöver ge kundstöd. Du kan i efterhand be oss om säkerhetskopian ifall du behöver den.
 • Under Inrikes Bg finns valet Import av extern fil Du kan den vägen läsa in en betalfil som gjorts i annat system och redigera den. Även ett praktiskt sätt att byta avsändare av filen.

Nytt i version 7.0 är:

 • Programmets namn har ändrats från PC-Giro/Win till PC-Giro
 • Programmet har moderniserats
 • Språk kan väljas i programmet. F.n. Svenska, Engelska, Norska.
 • Funktionen Löner Bg har tagits bort. Ingen efterfrågan.
 • Vissa importfunktioner och andra funktioner som saknar efterfrågan har tagits bort
 • Högupplöst bakgrundsbild i olika format kan väljas.

2022-07-08