Autogiro med PC-Giro

För att förstå hur Autogiro fungerar bör du läsa Bankens manual.
Du bör även läsa vår manual som du bl.a. hittar här under
Dokumentation > Manualer

Du arbetar i två steg.

Medgivanden
OBS! Om du idag använder Autogiro med annat program eller byter bank.
Dina Medgivanden finns sparade hos banken/Bankgirot.
I PC-Giro finns en funktion för import av dessa medgivanden vilket gör att du slipper
registrera dem på nytt. Se vår manual under Autogiro > Bankgirots medgivanden  Ecel/HTML)

Det första är att registrera dina kunder/medgivanden i programmet. Det gör du under Autogiro > Medgivanden. Då skapas samtidigt en s.k. Medgivandefil som ska sändas till banken. Du kan registrera kunder i flera omgångar och avsluta med en sändning.
Du kommer att få svar från banken inom några dagar som säger vilka kunder som är godkända och inte.

Uppdrag
För de godkända kan du registrera uppdrag. Det görs under
Autogiro > Registrering
Där skapas en Uppdragsfil som även den ska sändas till banken.

Du sänder dina filer under Sänd > Interna filer
Svaren från banken kommer i form av filer som du hämtar. De kallas för svarsfiler. Utöver svar på medgivandefilen får du även information om gjorda betalningar och flera andra filtyper. Alla dessa svar kan du läsa i redigerad form i PC-Giro. De hämtade svarsfilerna läser du in i PC-Giro under Hämta > Import av hämtad fil. Du kan därefter se filerna i din hämthistorik och se innehållet i filerna i redigerat skick. Du kommer även att kunna se kommande uppdrag, inbetalningar m.m.
Du kommunicerar med banken antingen via din banks Internetbank eller Nordeas GiroLink eller annat externt kommunikationsprogram.

Medgivanden kan även initieras av kunden själv via dennes Internetbank. Du får meddelande om dessa medgivanden via fil från banken. Filen läses in i PC-Giro som uppdaterar ditt kundregister med de nya kunderna. De är sedan redo för registrering av uppdrag.

Du kan med fördel synkronisera ditt kundregister med de medgivanden som finns registrerade hos Banken. Det är endast de kunderna som du kan registrera betalningsuppdrag för.
Skapa via Bankens Autogiro On-line deras medgivanden som en fil i formatet Excel/HTML och spara den filen på din dator. I PC-Giro under Autogiro > Import > Bankens medgivanden (Excel/HTML) kan du klona ditt kundregister med bankens medgivanden.

2024-01-09