Bankernas hantering av ISO 20022 XML


Hantering av ISO 20022 XML hos de vanligaste bankerna

Bankerna hanterar det ISO 20022 på lite olika sätt. Beroende på vilken bank du använder dig av kan du behöva göra vissa bankunika inställningar. Använder du någon annan bank än de som listas nedan måste du kontakta din bank för mer information om hur de hanterar ISO 20022-formatet.

OBS! Du måste ange ditt Clnr och Kontonummer under Inställningar > Avsändare

Ange med fördel även ditt bankkonto i IBAN under Inställningar > Avsändare

Handelsbanken

Handelsbanken hanterar ISO 20022 XML för både inrikes och internationella betalningar.
Du behöver inte kontakta Handelsbanken när du byter format.

Observera att Handelsbanken kräver att man anger adress på alla utländska leverantörer (både för betalningar inom SEPA-området och utanför).

Nordea

Nordea hanterar ISO 20022 XML för kunder som använder Filimport i Internetbanken eller Corporate Netbank. GiroLink kan inte användas.  ISO 20022 XML kan användas för både inrikes och utrikes betalningar.
Du behöver inte kontakta Nordea när du byter format till ISO 20022 XML.

Gäller endast Nordea Corporate Access
Det finns finns en ny tjänst för uppladdning av betalfilerna. Under inställningar för ISO 20022 XML ska man använda alternativa id-begrepp för företaget. Vid Id för initierande part ska man ange SignerId och vid Id för betalare ska man ange Avtalsnummer. SignerId och Avtalsnummer får man från Nordea när man tecknar avtal för tjänsten.

SEB

SEB hanterar ISO 20022 XML för både inrikes och internationella betalningar.
Du måste kontakta SEB när du byter format till ISO 20022 XML
Under inställningar för ISO 20022 XML ska man använda alternativa id-begrepp för företaget. Vid Id för initierande part ska man ange sitt organisationsnummer (eller lämna tomt eftersom organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk. ”kurrenummer”) på 14 siffror. Det är som regel organisationsnumret, bara siffror, förlängt med 0004. T.ex. 55625837610004

Swedbank

Swedbank hanterar ISO 20022 XML för både inrikes och internationella betalningar.
Under Inställningar > Avsändare ska avtalsid för betaltjänsten anges för

Id för initierande part
.

Danske Bank

Danske Bank hanterar ISO 20022 XML för både inrikes och internationella betalningar.