Installation av PC-Giro
 • Installera PC-Giro på en av arbetsstationerna från vilken du avser att använda PC-Giro. Installationsfilen finns på https://www.iware.se/filer/install8.exe
  Under installationen uppmanas du att ange målmapp (Programmapp). Ange alltid en lokal målmapp. Vårt förslag är C:\PCGIRO\
  Du måste även ange en Datamapp. Välj inte en Datamapp som finns under din målmapp eller någon av Windows systemmappar. Använd alltså inte en mapp under t.ex. C:\Program Files eller C:\Program\. Vi rekommenderar att du använder C:\PCGIRODATA\ som Datamapp .
  Datamappen bör finnas på en server om du använder
  Fleranvändar-/Nätverksversionen.
  I programmet under Arkiv > Datamapp kan du byta Datamapp .

 • Starta PC-Giro
  Om licensfil saknas i din Datamapp får du välja om du vill använda en DEMO-version eller aktivera din licensfil eller välja Datamapp där licensfil finns. Aktivering kan göras på fyra sätt: Läsa in en säkerhetskopia, peka ut en Datamapp som har en licensfil, aktivera via Internet, aktivera via licensfil.
  Saknar du säkerhetskopia är det enklast att välja Aktivera via Internet.
  Ange ditt Licensnr och Kod som du har fått besked om i separat e-brev.
  Klicka på
  [Installera]

 • Denna punkt gäller endast dig som har
  Fleranvändar-/Nätverksversion
  Upprepa installationen från varje arbetsstation från vilken du avser att använda PC-Giro. Ange alltid en lokal målmapp (
  Programmapp). Ange samma fysiska Datamapp som i punkt 1. Du kan i efterhand ändra datamapp. Välj Arkiv > Datamapp. Ange där en Datamapp på servern. Det ska vara samma fysiska Datamapp på alla arbetsstationer för att data ska kunna delas.
  Du behöver endast aktivera licensen från en av arbetsstationerna.

  2024-03-18