SEPA betalningar

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan euro (EUR). SEPA införs 16-11-01 och innebär att dessa betalningar måste göras direkt i bankens Internetbank eller via en fil i det nya formatet ISO 20022 XML. Det formatet stöds från och med version 8 av PC-Giro. Det kan kringgås om banken är Nordea, se nedan. Filer i ISO 20022 XML format kan inte sändas med Bankgiro Link. Bankerna måste ordna med en importfunktion vilket inte än är klart för alla banker.
Införandet av SEPA innebär att EUR betalningar inom Sverige upphör.

2023-03-20