Vanliga frågor
 • Programmet startar som DEMO. Jag behöver min licens.
 • Kommer mitt data att finnas kvar efter uppgradering eller ominstallation?  
 • Hur ska nätverksinstallation göras ?
 • Hur betalar jag skatter och tullavgifter ?
 • Jag behöver exportera min betalinformation till andra program. Hur gör jag?

 • Programmet startar som DEMO. Jag behöver min licens.

  Svar: Välj på https://www.iware.se Dokumentation > Kunddatabas. Ange ditt licensnr och ägare av licensen. Klicka på [Sök licens]. Bland den information som då visas anges din 8-siffriga licenskod. Starta ditt program. Välj Arkiv > Ny licensnyckel > via Internet. Ange ditt licensnr och licenskod. Klicka på [Installera]

  Till innehåll.


  Kommer mitt data att finnas kvar efter uppgradering eller ominstallation?

  Svar: Vid ominstallation eller uppdatering rörs inte ditt data. Det finns kvar intakt. Om programmet startar som DEMO efter ominstallation eller uppdatering beror det sannolikt på att den senaste installationen pekade ut fel Datamapp. Välj Arkiv > Datamapp och peka ut rätt Datamapp. Du kan i Windows under Start > Sök filer eller mappar söka efter licensfilen PCGW.AVS för att få veta vilken mapp som är korrekt.
  Du kan installera PC-Giro hur många gånger du vill. Ditt data ändras inte.

  Till innehåll.


  Hur ska nätverksinstallation göras ?

  Svar: Du måste ha Fleranvändar-/Nätverks-versionen för att detta ska fungera. PC-Giro måste installeras i varje arbetsstation. Programmappen måste vara lokal. Datamappen bör finnas på en server och ska fysiskt vara densamma för alla installationerna. Denna fördelning görs vid installationen från respektive arbetsstation.

  Till innehåll.


  Hur betalar jag skatter och tullavgifter ?

  Svar: Inbetalningar till skattekontot sker som en vanlig svensk betalning. Det smidigaste är att lägga bankgironumret eller PlusGironumret i det ordinarie mottagarregistret. Ange samtidigt det referensnr som finns på blanketterna som referens. I mottagarregistret bör mottagaren märkas som OCR. När du gör inbetalningar till skattekontot kommer du sedan automatiskt att få referensnr ifyllt. Det enda du behöver ange är betaldag och belopp.

  Till innehåll.


  Jag behöver exportera min betalinformation till andra program. Hur gör jag?

  Svar: All betalinformation som sänds till banken skrivs till databaser av typen dBASE. Databaserna kan de flesta kalkylprogram, databasprogram, ordbehandlare och många andra program läsa. Databaserna finns i din Datamapp och har namnändelsen .dbf

  Till innehåll.


  2024-01-03