Versionsnytt PC-Giro

För närvarande levereras version 8.7 av PC-Giro
För att uppgradera till senaste utgåvan av version 8.7 ska du i programmet välja
Arkiv > Kontrollera version
för att kontrollera och uppdatera.
Du kan alternativt välja Arkiv > Uppgradering för att köra installationsfilen.

Om det misslyckas kan du hämta och köra installationsfilen från https://www.iware.se/filer/install8.exe


Nytt i version 8.7 är:

 • Under Inställningar > Avsändare finns kryssboxen Favoriter som förval.
  Finns för Svenska och Internationella betaningar.
  Makeras den visas endast de mottagare som är markerade som favoriter när
  mottagarregistret öppnas.
 • I Inställningar anges vissa mappar för säkerhetskopiering m.m.
  Numera går det inte att ange någon av Windows systemmappar.
 • Vid markering av två eller flera rader i tabeller med belopp visas summan
  av beloppen i rubriken.
 • I Autogiro > Medgivanden finns ny kolumn Använt.
  Den visar när medgivandet/kunden senast användes vid registrering av uppdrag.
 • I Svenska > Mottagare finns en ny kolumn Använt. Den anger när mottagaren senast användes för registrering av betalning.
 • I Svenska > Mottagare och Internationella > Mottagare finns de nya knapparna Favorit, Alla/Fav. och Hist.
  Med Favorit kan du markera/avmarkera en mottagare som favorit.
  Med Alla/Fav. visas alla mottagare eller endast favoriter. Praktiskt när man har många mottagare men endast ett fåtal används oftast.
  Med Hist. visas betalningar i historiken för markerad mottagare.

Nytt i version 8.6 är:

 • Anpassning till skärmar med olika upplösning.
 • Blanksteg har införts som tusentalsavgränsare i belopp.
 • FTP
  Vid överföring av filer används Internetprotokollet FTP.
  Standardport 21 har använts. Nu kan port anges under
  Inställningar > Allmänna
 • Programgruppen
  Under Windows startmeny finns programgruppen PC-Giro 8
  Avinstallation har tillkommit.
  Uppgradering och Fjärrstyrning görs nu direkt från Internet. Webläsare används inte.
  För fjärrstyrning är denna väg den snabbaste och rekommenderas.
 • Vår server på Internet har flyttats.
  Programmet har anpassats till den. Det är tvingande att uppgradera till version 8.6 eller senare version. Nya licenser, säkerhetskopiering, m.m. är beroende av det. Den nya servern är snabbare och säkrare.
 • Avinstallation via Windows
  Inställningar > Appar > Installerade appar
  har införts.

2024-03-25