Datorprogram för Autogiro

PC-Giro med registreringsfunktionen Autogiro Bg är ett komplett system för att hantera bankernas system för autogiro.
Priset är 3100 kr + årsavgift 1490 kr.
Systemet har allt du behöver för Autogiro. Det inkluderar bl.a.

  • Skapande av medgivandefil
  • Registrering av betalningsuppdrag
  • Visning av återrapporteringsfiler från Bankgirot
  • Inläsning av inbetalningar
  • Diverse importfunktioner
  • Fria uppgraderingar

Se Autogiro med PC-Giro för mer information.

2019-06-06