Nordea Business

Nordea lägger ned Internetbanken Företag 200831. Den ersätts av Nordea Business
Vid sändning med metoden Nordea Filimport länkas numera till Nordea Business. Se länken Nordea Filimport för att se hur importen genomförs.

Det går inte längre att importera filtypen LB Leverantösbetalningar. Den enda filtyp som är aktuell för användare av PC-Giro är
P03 Coporate File Payments (CFP)

2020-08-16