Regler för Kundstöd

OBS! Inled alltid med att se till att du har den senaste versionen och senaste utgåvan. 
Använd valet Arkiv | Uppgradering
Om inte hämtar du och installerar från sidan Hämta program.
I många fall kan ditt problem lösas den vägen och du får även ofta nya funktioner och förbättringar. Det mest effektiva kundstödet sker via e-brev där vissa filer bifogas. Nedan beskrivs vad som behövs för att vi ska kunna ge ett effektivt och snabbt kundstöd.

Inbyggt Kundstöd via e-brev
OBS! Detta bör vara ditt förstahandsalternativ när du vill ha kundstöd.
Välj Övrigt | Kundstöd. Följ instruktionerna.
För PC-Giro/Win gäller:
Klicka på [Kundstöd via e-brev]. Följ instruktionerna. Du måste skriva ett meddelande som beskriver problemet. Du bör kryssa för Bifoga information om min installation. Du kan bifoga filer av intresse. Exempel är extern fil vid problem vid import eller sändning av extern fil.

E-brev

Beskriv hur felet yttrar sig. Beskriv i detalj steg för steg vad du gör innan felet framkommer. Om PC-Giro visar ett felmeddelande ange den exakta texten. Svepande formuleringar som "Jag kan inte sända utlandsbetalningar." resulterar normalt i att vi måste ställa frågor innan vi kan ge svar vilket fördröjer hjälpen. Vi vill veta så mycket som möjligt. Meningen ovan bör i stället vara en rapport där vi får veta om det handlar utlandsfiler till Bankgirot eller till PlusGirot. Finns det något felmeddelande.
E-brevet ska sändas till  iware@iware.se 

Säkerhetskopia
Vi är tacksamma om ni alltid bifogar er senaste säkerhetskopia av PC-Giro/Win vid begäran om kundstöd.
Under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara skrivs filen PCGIRO.ååmmdd.ZIP.
Markera Ej dBASE-historik. Säkerhetskopian blir mindre och vanligen behöver vi inte den informationen.
Säkerhetskopian innehåller all din information rörande PC-Giro/Win.
Standardplatsen för säkerhetskopian är den mapp som är angiven under Inställningar | Allmänna | Mapp för säkerhetskopior.
Skicka oss ett e-brev som beskriver problemet och bifoga säkerhetskopian. 

Import av externa filer
Vid problem att importera en fil visas nästan alltid ett felmeddelande.
Beskriv det meddelandet exakt. 
Vi vill veta under vilket val i menyn som ni försöker göra importen t.ex.
Inrikes Bg | Import
.
OBS! Ni måste alltid bifoga den fil ni försöker importera.

Denna sida ändrad 2018-02-14