Regler för Kundstöd

OBS! Inled alltid med att se till att du har den senaste versionen och senaste utgåvan. 
Använd valet Arkiv | Kontrollera version eller Arkiv | Uppgradering 
Om det inte fungerar hämtar du och installerar från sidan Hämta program.
I många fall kan ditt problem lösas den vägen och du får även ofta nya funktioner och förbättringar.

Kontakta IWARe AB
IWARe AB kontaktas från programmet under Övrigt | Kundstöd
I det meddelande du då sänder ska du beskriva hur felet yttrar sig. Beskriv i detalj steg för steg vad du gör innan felet framkommer. Om PC-Giro visar ett felmeddelande, ange den exakta texten. Vi vill veta så mycket som möjligt.
Välj i första hand att utöver meddelandet att även sända oss en säkerhetskopia.
Om programmet saknas eller inte kan starta ska du sända oss e-post till  iware@iware.se
 

Säkerhetskopia
Vi är tacksamma om vi alltid får se er senaste säkerhetskopia vid begäran om kundstöd.
Under Arkiv | Säkerhetskopiering | Spara skrivs filen PCGIRO.ååmmdd.ZIP.
Säkerhetskopian innehåller all din information rörande PC-Giro.
Standardplatsen för säkerhetskopian är den mapp som är angiven under
Inställningar | Allmänna | Mapp för säkerhetskopior.
När säkerhetskopian är klar får du frågan om du vill sända den till IWARe. Svara Ja för att sända oss säkerhetskopian. Beskriv problemet i det meddelandeformulär som följer efter sändning av säkerhetskopian.

2022-01-20