Hämta program
Klicka i tabellen nedan på den EXE-fil som ska hämtas. Du kan antingen spara EXE-filen på din dator eller köra den direkt om din webläsare tillåter det. Om du sparar EXE-filen i din dator måste den EXE-filen exekveras för att installationen ska ske. Välj Start | Kör. Ange mapp och EXE-filens namn på kommandoraden. Programmet kommer nu att installeras eller ditt befintliga program kommer att uppdateras. I Windows 7/8/8.1/10 finns säkerhetsfilter för nya program. Typiskt måste du välja Kör ändå eller liknande för att installationen ska starta.

Om du har ett skarpt program med betald årsavgift kan du här fritt uppdatera till den senaste utgåvan av PC-Giro.
Under valet
Övrigt | Programinformation anges versionsnr och kompileringsdag.
Du måste som operativsystem ha Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10.

Om du vill ha en demoversion
Om du saknar skarp version fungerar det hämtade programmet som demo. Det är ett fullt operativt program. Du kan med PC-Giro registrera betalningar för Bankgirot och PlusGirot. Vad som skiljer mot en skarp version är att avsändaren är påhittad. Du kommer inte att kunna sända dina betalfiler.

OBS! Version 6 har upphört.
Vi uppmanar kunder och andra att i hämta version 7.
Version 6 kommer inte längre att underhållas och inget kundstöd ges.


OBS!
Läs detta före uppgradering till version 7

Program 

Ver. 

Komp.dag  Programnamn  Storlek
PC-Giro 7.1 20-02-14 install7.exe 20.4 MB
2020-02-14