PC-Giro/Win

PC-Giro/Win är ett betalsystem för persondatorer. Användaren kan göra alla sina betalningar: Inrikes, Utland, Löner. Det går även att få betalt via Autogiro. Betalningarna registreras och lagras i datorn med sin individuella betaldag. Innan den första av dessa ska betalas sänds de via Internet eller modem till Bankgirot eller Plusgirot som övertar bevakningen. Betalningen görs på angiven betaldag och avsändaren meddelas via post eller återrapporteringsfil vilka betalningar som görs.

PC-Giro/Win skapar fil för överföring via din Internetbank eller via externt program. PC-Giro/Win kommunicerar med Plusgirot via GiroLink Internet eller skapar fil för överföring via Nordeas Internetbank. PC-Giro/Win skriver historik över sända och hämtade filer.

PC-Giro/Win kan i praktiken hantera ett obegränsat antal avsändare.

Till hjälp vid registrering av betalningar finns Mottagarregister där bankgironr, Plusgironr, bankkontonr, namn, adress, kundnr m.m. lagras. Vid registrering av betalning pekas mottagaren ut i ett fönster och blanketten fylls i med dessa data. Användaren kompletterar med betaldag och belopp.

I användarens dator finns en Historik där information om betalningarna lagras åratals bakåt. Ur den kan användaren snabbt få besked om vilka betalningar som gjorts till viss mottagare, kommande förfallodagar m.m.

PC-Giro/Win kan Importera filer från befintliga reskontra eller andra ekonomisystem. Användaren kan komplettera betalningarna om det behövs. Erforderliga dokument, avstämningsuppgifter m.m., skrivs av PC-Giro/Win.

PC-Giro/Win  kan fås som enanvändarversion eller för fleranvändar-/nätverksversion.

Du kan hämta en demoversion av programmet

2018-02-14