Byte av dator

Starta PC-Giro på den dator där nuvarande version finns.

 • Kontrollera att du har senaste utgåvan under Arkiv > Kontrollera version
 • Välj Arkiv > Säkerhetskopiering > Spara
  Här skapas en s.k. ZIP-fil med valfritt namn.
  Du kan med fördel välja Sänd till IWARe när filen har skapats. Alternativt ska du se till att den sparas på något media eller på plats där filen senare kan läsas från den dator PC-Giro ska flyttas till. Ett bra media är ett USB-minne.

Utför följande på den dator som PC-Giro ska flyttas till:

 • Installera en ny version av PC-Giro på den nya datorn.
  Hämta installationsfilen från
  https://www.iware.se/filer/install8.exe
 • Följ instruktionerna på
  Installation PC-Giro > Grundinstallation
 • Starta det nyinstallerade PC-Giro
 • Du kommer att få meddelande om att
  Licensfil saknas eller är ogiltig!

  Välj Läsa in säkerhetskopia och klicka på Utför
 • Du får se ett nytt fönster där du ska välja säkerhetskopia att läsa in. Ange antingen den säkerhetskopia du skapade på den gamla datorn eller klicka på Från IWARe för att läsa in den säkerhetskopia som du senast har sänt till IWARe.

Efter flytten till annan dator
När programmet fungerar på den nya datorn bör du avinstallera det på den äldre datorn.
I programgruppen PC-Giro 8 under Windows > Start finns valet Avinstallation. När du klickar på det valet avinstalleras PC-Giro. Alternativt kan du avinstallera under Windows
Kontrollpanelen >Program > Avinstallera ett program > PC-Giro
OBS! Saknas det valet måste du först uppgradera programmet på den äldre datorn. Kör installationsfilen från https://www.iware.se/filer/install8.exe
Därefter finns stöd för avinstallation. Se även manualen under Grunderna > Avinstallation

2024-03-18