Uppgradering till nätverkversion

Följ dessa instruktioner för att uppgradera en enanvändarversion av PC-Giro till nätverksversion och kunna arbeta från flera arbetsstationer.

 • Starta PC-Giro på den dator där nuvarande version finns.Kontrollera att du har senaste utgåvan under Arkiv > Uppgradering
 • Kontrollera att det anges Fleranvändarversion i nederkant på huvudbilden. Om så inte är fallet behöver du kontakta IWARe för att uppgradera din licens.
 • Välj Arkiv > Datamapp
 • Ange en ny Datamapp på servern
 • Markera Kopiera datafiler till den nya mappen
 • Klicka på Utför

 Utför följande på varje ny arbetsstation:

 • Installera en ny version av PC-Giro på den datorn. Följ instruktionerna på
  Installation PC-Giro > Grundinstallation
 • Starta det nyinstallerade PC-Giro som kommer att starta som DEMO
 • Välj Arkiv > Datamapp
 • Ange som ny Datamapp den gemensamma mappen på servern
 • Markera inte Kopiera datafiler till den nya mappen
 • Klicka på Utför

2024-01-03