PC-Giro Version 8
 • OBS! Före uppgradering till version 8 måste alla registrerade betalningar sändas. De går annars förlorade.
 • Hanteringen av AG Autogiro påverkas f.n. inte.
  Det som sägs nedan gäller svenska och internationella betalningar.
 • Kreditnotor kan inte registreras. De kommer inte att hanteras av bankerna. Kunden får själv dra av beloppet från fakturor.
 • Möjligheten att makulera betalningar som sänts i LB Leverantörsbetalningar har tagits bort.
 • Inrikes Bg och Inrikes Pg har sammanslagits till Svenska betalningar
 • Mottagartabellerna för Svenska betalningar, Bankgironummer, PlusGironummer och bankkontonummer, finns nu samlade under Svenska betalningar > Mottagare
 • Utland Bg och Utland Pg har sammanslagits till Internationella betalningar
 • Under Inställningar > Avsändare ska det filformat man vill sända till banken väljas. Väljer du t.ex. LB Leverantörsbetalningar måste du kontrollera med din bank att den accepterar LB filer.
  Nordea CFP (P03) kan som antyds endast sändas till Nordea.
 • I framtiden kommer endast filformatet ISO 20022 XML att accepteras.
  Se Bankernas hantering av ISO 20022 för aktuell information.
  Välj under Inställningar > Avsändare ISO 20022 XML om din bank accepterar det.

2024-05-05