Om betalsystem

Allmänt
Bankerna erbjuder sedan länge möjligheten att ta emot betalningsuppdrag via elektroniskt media. Vårt program PC-Giro skapar de transaktionsfiler som banken vill ha för sändning via Internet.
Vårt
program är gjort för Microsoft Windows alla versioner. Programmet för historik över betalningar, sändningar och hämtade filer.
Filerna kan inspekteras i redigerat skick och skrivas ut.
PC-Giro kan med sina registreringsfunktioner bli ett mycket starkt komplement till reskontran. En vanlig kombination är att med PC-Giro sända inrikes betalningar från reskontran och registrera de relativt få utlandsbetalningarna i PC-Giro.
Du kommunicerar enklast via bankens Internetbank. Med Nordea kan du också kommunicera med deras s.k. GiroLink Internet
.
Läs om Svenska betalningar, Internationella betalningar, Autogiro

Svenska betalningar
Du kan du girera pengar till bankgironr eller Plusgironr, sätta in pengar på svenskt bankkonto.
Återapportering avseende utgående betalningar och rapportering av inbetalningar kan hämtas via bankens Internetbank och importeras till PC-Giro

Internationella betalningar
Inom SEPA området är betalningar snabba och till samma kostnad som svenska betalningar. Till övriga världen görs betalningar med SWIFT.

Autogiro
Detta är ett sätt att få betalt. Du sänder uppdrag till  banken och får då pengar överfört till ditt konto från kundernas konton. Kunderna måste förstås ge sitt medgivande och  banken informeras om detta. Dessa medgivande kan sändas från PC-Giro. Det går att kreditera kunderna.
Återapporteringen avseende uppdrag, medgivanden och rapportering av inbetalningar bör läsas in i
PC-Giro.
Du måste ha avtal med banken avseende
Autogiro (AG)
.

2023-03-24