Prislista fr.o.m. 2024-01-01

Denna prislista gäller t.v.
PC-Giro finns för Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11

OBS! Programmen säljs med årsavgift som inkluderar fria uppgraderingar.
Se Årsavgifter / Kundstödsavtal nedan. Initialt betalas programkostnad + årsavgift.

OBS! Återvändare
De som tidigare har haft PC-Giro och gjort ett uppehåll på högst 5 år betalar endast halva programkostnaden.


Priset för PC-Giro varierar med vilka funktioner som man vill använda. Dessa priser gäller för ett program med upp till 10 st. avsändare. Se den kompletterande prislistan nedan om fler avsändare önskas.
Fakturor sänds som PDF-fil via e-post.
Önskas pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 30 kr.

 
Registreringsfunktioner
 • Svenska betalningar
 • Utlandsbetalningar
 • Autogiro
 • Beställning av nytt program SEK €   
  PC-Giro med en registreringsfunktion 3255 335
  .... för varje ytterligare registreringsfunktion +630 +64
  Årsavgifter SEK €   
  PC-Giro  årsavgift för ett avsändande företag 1680 170
  ... för varje ytterligare avsändare, tillägg enligt en stafflad skala.
  2:a 150 SEK, 3:e 140 kr o.s.v. Fr.o.m. den 16:e avsändaren är tillägget
  10 SEK/avsändare. 
  Ange totalt antal avsändare:
     
  Kundstödsavtal med fritt telefonstöd, årsavgift 560 56
  Uppdatering av befintligt PC-Giro SEK €   
  Komplettering med en ny registreringsfunktion 1300 130
  ... för varje ytterligare registreringsfunktion +630 +64
  ... för varje ytterligare avsändare +150 +15
  OBS! Minikostnad för uppdatering 1100 +110
  Fleranvändarversion / Nätverksversion

  Programkostnaden dubblas.
  Årsavgiften dubblas.    
  Kostnaden för uppdatering dubblas.                   

  Får installeras på en server, obegränsat antal användare

  Kompletterande prislista
  Denna prislista är ett komplement till den ordinarie. Den anger den kostnad som tillkommer för de som behöver fler än 10 avsändare. Detta tillägg betalas endast en gång. Vid uppdatering där nya avsändare tillkommer betalas tillägg avseende dessa nya avsändare.
  Antal avsändande bankgironr/PlusGironr SEK €   
  1-10 0 0
  11-14 +600 +60
  15-30 +1400 +140
  31-100 +3000 +300
  > 100 +6000 +600
  Telefonstöd SEK €   
  OBS! För de som saknar kundstödsavtal.
  Per ärende av normalkaraktär. Se även Fritt kundstöd och mer om Telefonstöd.
  350 34

  2023-12-26