Kundstöd

OBS! Kundstöd ges endast till PC-Giro version 8.0 eller senare

Om du får problem
Se till att du har den senaste utgåvan av din version av programmet. Du kan hämta den här. Om problemet därefter kvarstår bör du försöka avgöra till vilken kategori problemet hör. Det kan vara Banken, Handhavande eller Övriga problem
t.ex. hårdvaran. Välj rätt avsnitt nedan.

Fritt kundstöd
Om ditt problem berör själva programmet kan du få fritt kundstöd av IWARe AB Sänd e-post till iware@iware.se och beskriv problemet. Oftast vill vi ha en säkerhetskopia. Läs här för instruktioner.

Telefonstöd
För de som har Kundstödsavtal (560 kr/år) ingår fritt telefonstöd, 15 minuter/ärende. För övriga är kostnaden för telefonstöd f.n. 350 kr/ärende.
Telefonstöd ges av
IWARe AB 0708-259225 vardagar 9-12 och 13-17.
Omfattande telefonstöd, fjärrstyrning, undervisning, m.m. debiteras extra.
Avgiften är inte till för att få en inkomstkälla utan för att begränsa antalet samtal. Vi har många kunder, belastningen är stor. Det är mycket svårt att dra gränsen och förklara vad som hör till våra program och vad som inte gör det. Vi har tidigare hjälpt till med inställningar i Windows, installation av skrivare m.m. vilket är sådant som inte har med våra program att göra. För de som inte vill betala för telefonstöd rekommenderar vi att utnyttja det fria kundstödet enligt ovan.

Banken
Vart du vänder dig beror på vilken bank du har.
Gå till www.bankgirot.se > Kundservice > Kontaktuppgifter för banker och företag

Telefonnumret till Bankgirots Telefonväxel är 08-7256000

Handhavande
Läs manualen. Läs Senaste nytt och Frågor och svar. Behöver du därefter hjälp ska du vända dig till vårt kundstöd som beskrivs under Övriga problem nedan.

Övriga problem
Frågor angående dator och annan hårdvara bör ställas till din hårdvaruleverantör.
IWARe AB kontaktas från programmet under Övrigt > Kundstöd.
Du kan även kontakta oss här.
Frågor besvaras även fritt via e-brev till iware@iware.se. Se hur du får fritt kundstöd ovan.
Omfattande hjälp eller hjälp som inte direkt berör PC-Giro debiteras enligt gällande konsulttaxa.
OBS! Vid allt kundstöd krävs att du känner till ditt licensnr. Licensnr är fyra siffror och anges dels i programmet och dels i det e-brev du fick när programmet levererades.

2024-01-03