Prislista fr.o.m. 2020-04-01

Denna prislista gäller t.v.
PC-Giro finns för Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

OBS! Programmen säljs med årsavgift som inkluderar fria uppgraderingar.
Se Årsavgifter / Kundstödsavtal nedan. Initialt betalas programkostnad + årsavgift.

OBS! Återvändare
De som tidigare har haft PC-Giro och gjort ett uppehåll på högst 5 år betalar endast halva programkostnaden.


Priset för PC-Giro varierar med vilka funktioner som man vill använda. Dessa priser gäller för ett program med upp till 10 st. avsändare. Se den kompletterande prislistan nedan om fler avsändare önskas.

Fakturor sänds som PDF-fil via e-post.
Önskas pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 30 kr.

Beställning av nytt program
Uppdatering av befintligt program
Fleranvändarversion/Nätverksversion
Registreringsfunktioner

Kompletterande prislista för många avsändare

Årsavgifter / Kundstödsavtal
Telefonstöd

 
Beställning av nytt program SEK €   
PC-Giro med en registreringsfunktion 3100 310
.... för varje ytterligare registreringsfunktion +600 +60
Årsavgifter / Kundstödsavtal SEK €   
PC-Giro  årsavgift för ett avsändande företag 1490 149
... för varje ytterligare avsändare, tillägg enligt en stafflad skala.
1:a 200 SEK, 2:a 190 kr o.s.v. Fr.o.m. den 21:e avsändaren är tillägget
10 SEK/avsändare. 
Totalkostnaden kan beräknas enligt formeln
Total kostnad i SEK = 1330 + n(165-5n) + 5(n-17)(n>17)
där n är antalet avsändare.
Ange totalt antal avsändare:
   
Kundstödsavtal med fritt telefonstöd, årsavgift +550 +55
Uppdatering av befintligt PC-Giro SEK €   
Komplettering med en ny registreringsfunktion 1300 130
... för varje ytterligare registreringsfunktion +600 +60
... för varje ytterligare avsändare +150 +15
OBS! Minikostnad för uppdatering 1000 +100
Fleranvändarversion / Nätverksversion            

Programkostnaden dubblas.
Årsavgiften dubblas.    
Kostnaden för uppdatering dubblas.                   

Får installeras på en server, obegränsat antal användare

Registreringsfunktioner            

De registreringsfunktioner som finns är uppdelade på Bankgirot och PlusGirot.

Registreringsfunktioner Bankgirot:
  • Inrikes SEK
  • Utland
  • Autogiro
Registreringsfunktioner PlusGirot:
  • Inrikes SEK
  • Utland
Kompletterande prislista PC-Giro   
Denna prislista är ett komplement till den ordinarie. Den anger den kostnad som tillkommer för de som behöver fler än 10 avsändare. Detta tillägg betalas endast en gång. Vid uppdatering där nya avsändare tillkommer betalas tillägg avseende dessa nya avsändare.
Antal avsändande bankgironr/PlusGironr SEK €   
1-10 0 0
11-14 +600 +60
15-30 +1400 +140
31-100 +3000 +300
> 100 +6000 +600
Telefonstöd SEK €   
OBS! För de som saknar kundstödsavtal.
Per ärende av normalkaraktär. Se även Fritt kundstöd och mer om Telefonstöd.
350 35

2020-09-18