Hämta program
Klicka i tabellen nedan på den EXE-fil som ska hämtas. Du kan antingen spara EXE-filen på din dator eller köra den direkt om din webläsare tillåter det. Om du sparar EXE-filen i din dator måste den EXE-filen exekveras för att installationen ska ske. Välj Start > Kör. Ange mapp och EXE-filens namn på kommandoraden. Programmet kommer nu att installeras eller ditt befintliga program kommer att uppdateras. I Windows 7/8/8.1/10/11 finns säkerhetsfilter för nya program. Typiskt måste du välja Kör ändå eller liknande för att installationen ska starta.

Om du har ett skarpt program kan du här fritt uppdatera till den senaste utgåvan av PC-Giro.
Under valet
Övrigt > Programinformation anges versionsnr och kompileringsdag.
Du måste som operativsystem ha Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11

Om du vill ha en demoversion
Om du saknar skarp version fungerar det hämtade programmet som demo. Det är ett fullt operativt program. Du kan med PC-Giro registrera svenska och internationella betalningar, uppdrag och medgivanden för Autogiro. Vad som skiljer mot en skarp version är att avsändaren är påhittad. Du kommer inte att kunna sända dina betalfiler.

OBS! Version 7 och äldre versioner har upphört. De kommer inte längre att underhållas och inget kundstöd ges.
Vi uppmanar våra kunder att hämta och installera version 8.

OBS! Läs detta före uppgradering från version 7 eller tidigare.

Program 

Ver. 

Komp.dag  Programnamn  Storlek
PC-Giro 8.7 24-07-12 install8.exe 27.3 MB
PC-Giro Data rensning *   23-11-05 PCGCleanP.exe 4.0 MB

* Programmet PC-Giro Data rensning raderar de filer i Datamappen som inte används av PC-Giro 8.
  Bör köras när äldre versioner inte ska användas mer. Mycket diskutrymme frigörs då.

2024-07-12