Om betalsystem

Allmänt
Både Bankgirot och  PlusGirot erbjuder sedan länge möjligheten att ta emot betalningsuppdrag via elektroniskt media. Vårt program PC-Giro/Win skapar de transaktionsfiler Bankgirot och PlusGirot vill ha och sänder dem via Internet.
Vårt
program är gjort för Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Programmet för historik över sändningar och hämtade filer.
Filerna kan inspekteras i redigerat skick och skrivas ut.
PC-Giro/Win kan med sina registreringsfunktioner bli ett mycket starkt komplement till reskontran. En vanlig kombination är att med PC-Giro/Win sända inrikes betalningar från reskontran och registrera de relativt få utlandsbetalningarna i PC-Giro/Win.

Du kommunicerar via bankens Internetbank. Med Nordea kan du antingen kommunicera via deras Internetbank eller med deras s.k. GiroLink Internet.
Du kan även sända filer direkt till Bankgirot med externt program för metoden Bankgiro Link.

Läs om Inrikes betalningar, Utlandsbetalningar, Löner , Autogiro

Inrikes betalningar
Funktioner i PC-Giro/Win: Inrikes Bg SEK, Inrikes Pg SEK
Du kan du girera pengar till andra via bankgironr eller Plusgironr, sätta in pengar på svenskt bankkonto, med eller utan meddelande via post till mottagaren, eller begära att Bankgirot eller Plusgirot skickar ett utbetalningskort till mottagaren.
I Inrikes Pg (Plusgirot) sker betalningar till andra Plusgirokonton utan kostnad. I övriga fall sker en debitering av banken. Vid utbetalningskort debiteras avsändaren en avgift motsvarande drygt portot.
Du måste ha avtal med
PlusGirot avseende Corporate File Payments (CFP) eller med Banken  avseende Leverantörsbetalningar (LB).
Återapportering avseende utgående betalningar och rapportering av inbetalningar kan hämtas via bankens Internetbank och importeras till
PC-Giro/Win

Utlandsbetalningar
Funktioner i PC-Giro/Win: Utland Bg, Utland Pg
Du kan göra betalningar med SWIFT eller check. Bankerna och  PlusGirot debiterar för varje betalning en avgift.
Du måste ha avtal med  PlusGirot/Nordea avseende Corporate File Payments (CPF) eller med banken  avseende Leverantörsbetalningar (LB). Banken måste i förväg bli informerad om att du vill göra utlandsbetalningar via LB.

Löner
Funktion i PC-Giro/Win: Löner Bg
Bankgirot får av företaget periodiskt, vanligen varje månad, en lista med kontonummer och belopp som sätts in på respektive konto en viss angiven dag. Detta system går även att använda för andra enstaka eller kollektiva insättningar till de anställda t.ex. reseersättningar m.m.
För bankkontolöner via Bankgirot måste du ha avtal med Banken avseende antingen Leverantörsbetalningar (LB) eller Kontoinsättningar (KI). LB har fördelar jämfört med KI som är en äldre rutin. 

Autogiro
Funktioner i PC-Giro/Win: Autogiro Bg
Detta är ett sätt att få betalt. Du sänder uppdrag till  Bankgirot och får då pengar överfört till ditt konto från kundernas konton. Kunderna måste förstås ge sitt medgivande och  Bankgirot informeras om detta. Även dessa medgivande kan sändas från PC-Giro/Win. PC-Giro/Win hanterar såväl  Bankgirots Autogiro/Företag som Autogiro/Privat
Återapporteringen avseende uppdrag, medgivanden och rapportering av inbetalningar kan läsas in i
PC-Giro/Win.
Du måste ha avtal med banken avseende
Autogiro (AG).

Denna sida ändrad: 2018-08-11