Om betalsystem

Allmänt
Både Bankgirot och  PlusGirot erbjuder sedan länge möjligheten att ta emot betalningsuppdrag via elektroniskt media. För betalningar kallas tjänsten Leverantörsbetalningar (LB) av  Bankgirot och Corporate File Payments (CFP) av Nordeas PlusGirot. Vårt program PC-Giro/Win skapar de transaktionsfiler Bankgirot och PlusGirot vill ha och sänder dem via Internet.
Våra
program är gjorda för Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 De för historik över sändningar och hämtade filer.
Filerna kan inspekteras i redigerat skick och skrivas ut.
PC-Giro/Win kan med sina registreringsfunktioner bli ett mycket starkt komplement till reskontran. En vanlig kombination är att med PC-Giro/Win sända inrikes betalningar från reskontran och registrera de relativt få utlandsbetalningarna i PC-Giro/Win.

Du kommunicerar via bankens Internetbank. Med Nordea kan du antingen kommunicera via deras Internetbank eller med deras s.k. GiroLink Internet.
Du kan även sända filer direkt till Bankgirot med externt program för metoden Bankgiro Link.

Läs om Inrikes betalningar, Utlandsbetalningar, Löner , Autogiro , Extern kommunikation

Inrikes betalningar
Funktioner i PC-Giro/Win:
Inrikes Bg SEK
, Inrikes Bg EUR, Inrikes Pg SEK, Inrikes Pg EUR
Via  PlusGirot kan du girera pengar till andra PlusGirokonton, bankgirokonton, sätta in pengar på svenskt bankkonto eller begära att PlusGirot skickar ett utbetalningskort till mottagaren.
Via
Bankgirot kan du girera pengar till andra bankgironr, sätta in pengar på svenskt bankkonto, med eller utan meddelande via post till mottagaren, eller begära att Bankgirot skickar ett utbetalningskort till mottagaren.
Gireringar och kontoinsättningar sker utan kostnad. Vid utbetalningskort debiteras avsändaren en avgift motsvarande drygt portot. Debiteringen sker av PlusGirot eller Bankgirot.
Inrikes betalningar kan ske i SEK eller EUR. Utbetalningskort kan ej sändas i EUR.
Du måste ha avtal med
PlusGirot avseende Corporate File Payments (CFP) eller med Banken  avseende Leverantörsbetalningar (LB).
Återapporteringen avseende utgående betalningar och rapportering av inbetalningar kan hämtas via bankens Internetbank och importeras till
PC-Giro/Win

Utlandsbetalningar
Funktioner i PC-Giro/Win: Utland Bg, Utland Pg
Du kan göra utbetalningar med alla de metoder som det internationella banksystemet erbjuder. Det gäller SWIFT, kontoinsättningar och checkar. PlusGirot uppträder mot omvärlden som en bank och har därmed inga begränsningar jämfört med bankerna. PlusGirot har dessutom samarbete med andra länder. Betalningar kan då den vägen ske billigare och snabbare än via banksystemet.  Bankerna och  PlusGirot debiterar för varje betalning en avgift. Denna avgift är i allmänhet väsentligt lägre än den som måste betalas när motsvarande betalning görs via besök på bankkontor. En typisk betalning kostar f.n. 40 kr mot ca. 100 kr via bankkontor.

Du måste ha avtal med  PlusGirot/Nordea avseende Corporate File Payments (CPF) eller med banken  avseende Leverantörsbetalningar (LB). Banken måste i förväg bli informerad om att du vill göra utlandsbetalningar via LB.

Löner
Funktioner i PC-Giro/Win: Löner Bg, Löner Pg, LönerPko
Bankgirot,  PlusGirot/Nordea får av företaget periodiskt, vanligen varje månad, en lista med kontonummer och belopp som sätts in på respektive konto en viss angiven dag. Listan till Bankgirot och  PlusGirot/Nordea innehåller bankkontonummer, listan till Nordea innehåller personkontonummer. Detta system går även att använda för andra enstaka eller kollektiva insättningar till de anställda t.ex. reseersättningar m.m.
För bankkontolöner via  Bankgirot måste du ha avtal med Banken avseende antingen Leverantörsbetalningar (LB) eller Kontoinsättningar (KI). LB har fördelar jämfört med KI som är en äldre rutin. 
För bankkontolöner via
 PlusGirot/Nordea måste du ha avtal avseende
Corporate File Payments (CPF).
För personkontolön måste du ha avtal med Nordea.

Autogiro
Funktioner i PC-Giro/Win: Autogiro Bg
Detta är ett sätt att få betalt. Du sänder uppdrag till  Bankgirot och får då pengar överfört till ditt konto från kundernas konton. Kunderna måste förstås ge sitt medgivande och  Bankgirot informeras om detta. Även dessa medgivande kan sändas från PC-Giro/Win. PC-Giro/Win hanterar såväl  Bankgirots Autogiro/Företag som Autogiro/Privat
Återapporteringen avseende uppdrag, medgivanden och rapportering av inbetalningar kan läsas in i
PC-Giro/Win.
Du måste ha avtal med banken avseende
Autogiro (AG).

Denna sida ändrad: 2017-05-08