Om betalsystem

Allmänt
Både Bankgirot och  PlusGirot erbjuder sedan länge möjligheten att ta emot betalningsuppdrag via elektroniskt media. Vårt program PC-Giro skapar de transaktionsfiler Bankgirot och PlusGirot vill ha för sändning via Internet.
Vårt
program är gjort för Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Programmet för historik över betalningar, sändningar och hämtade filer.
Filerna kan inspekteras i redigerat skick och skrivas ut.
PC-Giro kan med sina registreringsfunktioner bli ett mycket starkt komplement till reskontran. En vanlig kombination är att med PC-Giro sända inrikes betalningar från reskontran och registrera de relativt få utlandsbetalningarna i PC-Giro.
Du kommunicerar via bankens Internetbank. Du kan alternativt kommunicera direkt med Bankgirot med programvara för metoden Bankgiro Link. Med Nordea kan du antingen kommunicera via deras Internetbank eller med deras s.k. GiroLink Internet
.
Läs om Inrikes betalningar, Utlandsbetalningar, Autogiro

Inrikes betalningar
Funktioner i PC-Giro: Inrikes Bg SEK, Inrikes Pg SEK
Du kan du girera pengar till andra via bankgironr eller Plusgironr, sätta in pengar på svenskt bankkonto, med eller utan meddelande via post till mottagaren, eller begära att Bankgirot eller Plusgirot skickar ett utbetalningskort till mottagaren.
I Inrikes Pg (Plusgirot) sker betalningar till andra Plusgirokonton utan kostnad. I övriga fall sker en debitering av banken. Vid utbetalningskort debiteras avsändaren en avgift motsvarande drygt portot.
Om du avser att importera betalningarna till Nordeas Internetbank behövs inget särskilt avtal. Om du sänder betalningar till banken på annat sätt måste du antingen ha avtal med
PlusGirot
avseende Corporate File Payments (CFP) eller med Banken avseende Leverantörsbetalningar (LB).
Återapportering avseende utgående betalningar och rapportering av inbetalningar kan hämtas via bankens Internetbank och importeras till

PC-Giro

Utlandsbetalningar
Funktioner i PC-Giro: Utland Bg, Utland Pg
Du kan göra betalningar med SWIFT eller check. Bankerna och  PlusGirot debiterar för varje betalning en avgift.
Om du avser att importera betalningarna till Nordeas Internetbank behövs inget särskilt avtal. Om du sänder betalningar till banken på annat sätt måste du antingen ha avtal med  PlusGirot/Nordea avseende Corporate File Payments (CPF) eller med banken avseende Leverantörsbetalningar (LB). Banken måste i förväg bli informerad om att du vill göra utlandsbetalningar via LB.

Autogiro
Funktioner i PC-Giro: Autogiro Bg
Detta är ett sätt att få betalt. Du sänder uppdrag till  Bankgirot och får då pengar överfört till ditt konto från kundernas konton. Kunderna måste förstås ge sitt medgivande och  Bankgirot informeras om detta. Även dessa medgivande kan sändas från PC-Giro. PC-Giro hanterar såväl  Bankgirots Autogiro/Företag som Autogiro/Privat
Återapporteringen avseende uppdrag, medgivanden och rapportering av inbetalningar kan läsas in i
PC-Giro.
Du måste ha avtal med banken avseende
Autogiro (AG)
.

2019-11-30