Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering syftar till att rädda data när hårddisken av någon anledning går förlorad. Det underlättar även flyttning av installationen till annan dator. Man bör säkerhetskopiera periodiskt, helst efter varje användning av programmet. Det är enkelt att göra detta för det data som PC-Giro/Win använder.
Säkerhetskopieringen är även en viktig del i vårt kundstöd.
I PC-Giro/Win finns valet Arkiv | Säkerhetskopiering med tre underval. Valen är Spara, Återställ och Avancerat. De beskrivs nedan
.

Spara
Här skapas en komprimerad fil i standardformatet ZIP. Det är ett arkiv med senaste information rörande allt privat data som PC-Giro/Win använder. Arkivet, d.v.s. filen, skapas om den inte finns på angiven plats. Om den finns uppdateras den med senaste data. Eftersom arkivet uppdateras blir det aldrig större än vad som behövs oavsett hur många gånger du väljer att spara. Filens storlek varierar med hur stor loggfil du har m.m. men blir vid en normal installation endast några hundra kB. Du kan spara filen  på valfri disk i ditt system men du bör helst välja annan dator eller flyttbart medium t.ex. ett USB-minne för att inte även säkerhetskopian ska gå förlorad i händelse av hårddiskfel, stöld av datorn, brand eller annat som kan göra att installationen går förlorad.
Filens standardnamn är PCGIRO.datum.ZIP och sparas i mappen som är angiven under Inställningar | Allmänna | Mapp för säkerhetskopior. Du kan välja annan mapp och namn när du markerar kryssboxen Ange arkivfil. Det är dock klokt att behålla filändelsen .ZIP. Detta eftersom det anger filformatet. Det finns många program på marknaden som kan läsa filen bl.a. WinZip.

Återställ
Här läser du in ditt sparade arkiv och återställer allt data till vad det var när senaste säkerhetskopian gjordes under valet Spara. Du pekar ut arkivfilen och trycker på Start.
För att återställa din installation på ny dator, och för att även få senaste utgåvan av
PC-Giro/Win,  hämta och installera programmet från Internet. När du startar PC-Giro/Win startar det som DEMO-version. Välj Arkiv | Säkerhetskopiering | Återställ, peka ut arkivfilen och tryck på Start. Du får då åter din skarpa version med allt data.

Avancerat
Här kan du välja att kopiera eller återställa enstaka filer eller grupper av filer. Du kan peka ut filerna på din diskar,  arkivfil eller i form av Inställningar |  Licensnyckel Inrikes Bg | Mottagare | Bankgironr etc.