Kundstöd

OBS! Kundstöd ges endast till PC-Giro/Win version 5.0 eller senare

Fritt kundstöd
Läs först avsnittet Om du får problem
nedan. Detta för att du ska vända dig till rätt instans.
Om ditt problem berör själva programmet kan du få fritt kundstöd av IWARe via e-brev till
iware@iware.se. Följ dessa instruktioner.

Telefonstöd
Kostnaden för telefonstöd är f.n. 300 kr/ärende.
Telefonstöd ges av
PC-Tjänster tel. 0157-30648, 070-7921168 eller IWARe 0708-259225
Avgiften är inte till för att få en inkomstkälla utan för att begränsa antalet samtal. Vi har många kunder, belastningen är för stor. Det är mycket svårt att dra gränsen och förklara vad som hör till våra program och vad som inte gör det. Vi har tidigare hjälpt till med inställningar i Windows, installation av skrivare m.m. vilket är sådant som inte har med våra program att göra. För de som inte vill betala för telefonstöd rekommenderar vi att utnyttja det fria kundstödet via e-brev som det förklaras ovan. Det är ofta mer effektivt eftersom vi då får datafilen PCGIRO.ZIP som ger oss god information.

Om du får problem
Se till att du har den senaste utgåvan av din version av programmet. Du kan hämta den här. Om problemet därefter kvarstår bör du försöka avgöra till vilken kategori problemet hör. Det kan vara Bankgirot, PlusGirot, Handhavande, Programfel eller Övriga problem
t.ex. hårdvaran. Välj rätt avsnitt nedan.

Bankgirot
Vart du vänder dig beror på vilken bank du har.
Telefonnumret till Bankgirots Telefonväxel är
08-7256000

PlusGirot
När det gäller avtalen med PlusGirot ska du vända dig till ditt regionkontor eller försäljningskontor där du bor eller på tel. 0771-350360
När det gäller problem rörande själva betalningarna, makulering eller ändring, sigillnycklar och debiteringsbemyndiganden ska du vända dig till PlusGirots kundtjänst.
Om det gäller din betalningstest ska du ringa
08-222202
Gäller det din produktion så är Telefonnumret
08-209600
När det gäller kommunikationsproblem ska du vända dig till PlusGirots kundtjänst för kommunikation
0771-776992

Handhavande
Läs manualen. Läs Senaste nytt och Frågor och svar. Använd tangenten F1 eller höger musknapp för att få selektiv hjälp. Behöver du därefter hjälp ska du vända dig till vårt kundstöd som beskrivs under Övriga problem nedan.

Programfel
Det är i praktiken lika omöjligt att göra ett större datorsystem utan fel som det är att trycka ett uppslagsverk utan stavfel. IWARe rättar alla fel som vi får kännedom om. Vi kompletterar även programmet med nya funktioner. Detta vanligen utan att ändra versionsnr. Misstänker du programfel bör du i första hand se till att du har den senaste versionen av programmet. Gå till Hämta program. Avhjälps inte programfelet ska du kontakta IWARe och rapportera problemet. Vi ser helst att vi får in den rapporten via
e-brev. Se avsnittet Fritt kundstöd ovan. Vi brukar åtgärda eventuella fel inom en till två arbetsdagar.

Övriga problem
Frågor angående modem, dator och annan hårdvara bör ställas till din hårdvaruleverantör. Frågor angående PC-Giro bör i första hand ställas till den som levererat programmet. Meddela oss via e-brev så kontaktar vi er. Det går även att lämna meddelande på tel. 0708-259225.
Telefonstöd ges mot ersättning se detaljer ovan. Frågor besvaras även fritt via e-brev. Se hur du får fritt kundstöd ovan. Omfattande hjälp eller hjälp som inte direkt berör PC-Giro debiteras enligt gällande konsulttaxa. OBS! Vid allt kundstöd krävs att du känner till ditt licensnr. Licensnr är fyra siffror och anges dels i programmet och dels i det e-brev du fick när programmet levererades.

2018-06-19