Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering syftar till att rädda data när hårddisken av någon anledning går förlorad. Det underlättar även flyttning av installationen till annan dator. Se Kundstöd/Hjälp > Byte av dator Man bör säkerhetskopiera periodiskt, helst efter varje användning av programmet. Det är enkelt att göra detta för det data som PC-Giro använder.
Säkerhetskopieringen är även en viktig del i vårt kundstöd.
I PC-Giro/Win finns valet Arkiv > Säkerhetskopiering med valen Spara och Återställ. De beskrivs nedan
.

Spara
Här skapas en komprimerad fil i standardformatet ZIP. Det är ett arkiv med senaste information rörande allt privat data som PC-Giro använder. Var arkivet, d.v.s. filen, skapas anger du i programmet. Filens storlek varierar men blir vid en normal installation endast några hundra kB. Du kan spara filen  på valfri disk i ditt system men du bör helst välja annan dator eller flyttbart medium t.ex. ett USB-minne för att inte även säkerhetskopian ska gå förlorad i händelse av hårddiskfel, stöld av datorn, brand eller annat som kan göra att installationen går förlorad. Efter skapad säkerhetskopia får du frågan om du vill sända den till IWARe. När du svara Ja överförs säkerhetskopian till IWARe. Vi har glädje av den när vi ska felsöka problem men det är även en bra plats att förvara den. Du kan använda den vid Återställ, se nedan.
Under Inställningar > Allmänna finns kryssboxen Sänd till IWARe. Markerar du den sänds skapad säkerhetskopia automatiskt till IWARe.

Filens standardnamn är PCGIRO.datum.ZIP och sparas i mappen som är angiven under Inställningar > Allmänna > Mapp för säkerhetskopior. Du kan välja annan mapp och namn när du markerar kryssboxen Ange arkivfil. Det är dock klokt att behålla filändelsen .ZIP. Detta eftersom det anger filformatet. Det finns många program på marknaden som kan läsa filen bl.a. WinZip.

Återställ
Här läser du in ditt sparade arkiv och återställer allt data till vad det var när senaste säkerhetskopian gjordes under valet Spara. Du pekar ut arkivfilen och trycker på Start. Du kan även välja knappen Från IWARe. Då används den senaste säkerhetskopian som du har sänt till IWARe, se Spara ovan.

2024-01-03