Välkommen till IWARe AB
Nyheter 22-06-16
 • Bankgirot kommer att stängas
  Enligt planerna sker det under 2023-2024.
  I fortsättningen sänds alla betalfiler direkt till banken i formatet ISO 20022 XML. PC-Giro stöder det formatet från och med version 8.
 • P27- ISO 20022 XML
  Detta berör f.n. inte Autogiro
  Filformaten LB Leverantörsbetalningar, KI Kontoinsättningar, UTLI, SISU, är på väg ut. De accepteras inte längre av Handelsbanken och Nordea. Övriga banker kommer att följa efter. Vi rekommenderar alla användare av Svenska och Internationella betalningar att ändra till formatet ISO 20022 XML. Görs under Inställningar | Avsändare
  Se Bankernas hantering av ISO 20022 för mer information.
 • PC-Giro kan konvertera LB Leverantörsbetalningar till formatet ISO 20022 XML
  Välj formatet ISO 20022 XML under Inställningar | Avsändare
  Importera LB-filen under Svenska betalningar.
  Skapa sedan filen i formatet ISO 20022 XML under Sänd | Sänd filer
 • Program som städar din Datamapp finns under Hämta program
 • Se Hjälp med Historik under Kundstöd/Hjälp
Autogiro
 • Datorprogram för Autogiro
 • Så här fungerar Autogiro med PC-Giro
 • Produkter
 • PC-Giro
 • Fri provperiod av PC-Giro
 • Versionsnytt
 • PC-Giro
 • Betalrutiner
 • Inrikes betalningar
 • Utlandsbetalningar
 • Autogiro
 • Beställning
 • PC-Giro
 • Övrigt
 • Bankernas hantering av ISO 20022
 • SEPA betalningar
 • Säkerhetskopiering
 • Fri provperiod
 • Uppgradering till Nätverksversion
 • Kontaktvägar till bankerna

 •  

  2022-09-13